Spice plants are now available

Showing all 16 results

Add to cart

Bushy Pepper | පඳුරු ගම්මිරිස්

රු270.00
Add to cart

Cinnamon | කුරුඳු (බද්ධ)

රු200.00
Add to cart

Tamarind | දේශීය සියඹලා ඇඹුල්)(බද්ධ)

රු450.00
Add to cart

Vanila | වැනිලා

රු350.00
Add to cart

Vine Pepper | වැල් ගම්මිරිස්

රු150.00
Add to cart

Curry Leaves | දේශීය කරපිංචා

රු200.00
Add to cart

Ginger | ඉඟුරු

රු150.00
Add to cart

Kaffir Lime | කෆීර් දෙහි (බද්ධ)

රු650.00
Add to cart

Seedless Tahiti Lime | බීජ රහිත ටහිටි දෙහි (ලේයර්)

රු350.00